Vi skal hjelpe deg eller ungdommen(e) din(e) å nå sine mål i matematikken, ved å sørge for god oppfølging gjennom små grupper på maksimalt 5 elever per lærer legger vi til rette for at resultatene skal bli som ønsket. Samarbeid mellom elever med egeninnsats og erfarne og kompentente lærere ser vi at gir resultater.

Vi tilbyr kvelds- og helge-undervisning i matematikk på ungdomsskole og videregående nivå. Dette inkluderer også realfagsmatematikken (R2) på videregående skolenivå. Vi har svært kvalifiserte lærere, inkludert en lektor i matematikk.

Basiskvelder i uken er mandag og tirsdag, men andre dager i uken kan også benyttes etter avtale. Undervisningen i ukedagene foregår mellom klokken 18:00 og 20:00. I helgene skjer undervisningen mellom klokken 09:00 og 14:00.

Basestasjonen er per i dag i lokaler i idrettsvegen 4 på Fenstad, men vi jobber med å utvide tilbudet til Jessheim og Lillestrøm.